Pocztówki

     Poznań - Posen

 

    I wojna światowa 1914-1918